VEIPLANLEGGing 

Løvenskiold Vei og Plan AS er et firma på Ringerike som tilbyr alle tjenester innen planlegging av skogsbil- og traktorveier.
"Gode skogsbilveier øker skogens verdi i form av effektive tømmerdrifter, bedre skogskjøtsel og sikker utkjøring av tømmer"

Hvorfor veiplanlegging?

Det er av stor betydning at skogsbil- og traktorveier som anlegges nye eller bygges om, blir bygget på en slik måte at de er forsvarlig og ferdes på med tømmerbil, personbil og lassbærer.
I tillegg er det større krav til utkjøring av tømmer hele året, og dette krever veier som er holdbare. 
Det er derfor fornuftig å benytte veiplanlegger til planlegging og oppfølging av skogsbilveier slik at alle veier er tilfredsstillende anlagt, som også vil håndtere økte nedbørsmengder. 
God planlegging er derfor en god investering.

Veiplanlegging er et stort felt og må derfor deles inn i følgende temaer 

 • Anleggelse av ny skogsbilvei
 • Ombygging av eksisterende skogsbilvei
 • Anleggelse av traktorvei
 • Bruk av GNSS utstyr
 • Anleggelse av vinterbilvei
 • Økonomiske kalkyler ved veibygging
 • Vedlikehold av skogsbilvei
 • Broer på skogsbilvei

 • Veivedlikeholdskontroll
 • Skogsbilveilag
 • Oppfølging i anleggsperioden
 • Sluttkontroll av skogsbilvei

Følg oss på Facebook! 

FACEBOOK